จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
มิถุนายน 04, 2020, 09:53:36 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ยินดีต้อนรับสมาชิก และผู้เยื่ยมชมทุกๆท่าน
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: [1]
1  หมวดหมู่ทั่วไป / จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร / Re: สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อ: ธันวาคม 02, 2010, 01:56:47 pm
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ดังนี้

?   ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
๑. นางสาววรุญยุพา   ทองระยศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒. นางสาวดลพร      สืบมี            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. นางสาวยลรดี      คล่องธัญกรณ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
2  หมวดหมู่ทั่วไป / จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร / Re: รายชื่อผู้ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 02:34:54 pm
ประกาศ
ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร( ๑๐๐.๒๕)   สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์เรื่อง ?พ่อของแผ่นดิน? เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๒ ระดับคือ
      ๑.  ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่  ๑-๒    (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ )
      ๒. ระดับมัธยมศึกษา   ช่วงชั้นที่ ๓-๔      (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวมทั้ง ระดับป.วช.)

กติกา
                ๑.   ระดับประถมศึกษา ใช้เวลา ๓-๔ นาที
                ๒.   ระดับมัธยมศึกษา     ใช้เวลา ๔-๕นาที

รางวัล
ทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
         ๑. รางวัลชนะเลิศ   เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อม ประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณใส่กรอบ
                        ๔. รางวัลชมเชย  ระดับละ ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท (๒๐ รางวัล  )
                            พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  (ทางโทรศัพท์, ทาง จดหมาย, ทางจดหมายอีเลคทรอนิก)
                                 สมัครที่ คุณปรีชา แก้วสุข  ๐๘๙ ๖๔๓๒๕๐๗ , อ.สันติ อภัยราช ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗
                                  หรือ sunti_1947@hotmail.com  หรือ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร โรงเรียน
                                   อนุบาลวาริน ในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
                                 กำแพงเพชร ชั้น ๓ ศูนย์ราชการ กำแพงเพชร (วงเล็บมุมซอง ประกวดสุนทรพจน์)

ประกวดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร (ออกอากาศสด) โรงเรียนอนุบาลวาริน
                      ระดับประถมศึกษา ประกวด เวลา ๘.๐๐ น ? ๑๒.๐๐ น.   ( รายงานตัว  ๗.๓๐ น.)
                       ระดับมัธยมศึกษา ประกวดเวลา   ๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.  ( รายงานตัว ๑๒.๐๐ น.)

มีอาหารกลางวัน และไอศกรีม เลี้ยงสำหรับทุกท่าน

3  หมวดหมู่ทั่วไป / จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร / รายชื่อผู้เข้าประกวดพูดสุนทรพจนืวันพ่อ เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2010, 02:33:16 pm
คณะกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เรื่องพ่อของแผ่นดิน จัดโดยสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร โรงเรียนอนุบาลวาริน

...........................................
กรรมการชุดที่ ๑ ตัดสินระดับประถมศึกษา เวลา ๘.๐๐ น -  ๑๒.๐๐ น.
      ๑. คุณปรีชา        แก้วสุข      นายกสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      ๒. อาจารย์สุเทพ      ปานพรหม   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      ๓. คุณสายรุ้ง      วงศ์สมบูรณ์   เลขาธิการสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      ๔. คุณชูสุดา      เข็มทิศ      กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      ๕. คุณอมร      ถาวรศักดิ์   นายกผ่านพ้นสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

พิธีกร      อาจารย์อารีรักษ์      ปานพรหม   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      นางสาวปิยวรรณ   อยู่เปี่ยม      เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร
รวมคะแนน   อาจารย์รัชนีย์      ศรีศักดา   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                            อาจารย์ผ่องศรี      มั่นเขตวิทย์   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
จับเวลา      นางสาวอาภัสรา      เหมือนอินทร์   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      
............................................

กรรมการชุดที่  ๒ ตัดสินระดับมัธยมศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.
              ๑. อาจารย์มงคล      มั่นเขตวิทย์   นายกผ่านพ้นสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
              ๒.คุณอธิคม      สือพัทธิมา   นายกผ่านพ้นสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
              ๓. พันตำรวจเอกกวีรัตน์   กตัญญู      กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
              ๔. คุณสมนึก      ประวัติศรีชัย   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
              ๕.คุณเทพฤทธิ์      โสภาเพีย   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
      
พิธีกร                อาจารย์อารีรักษ์      ปานพรหม   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                นางสาวปิยวรรณ   อยู่เปี่ยม      เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร

รวมคะแนน             อาจารย์รัชนีย์      ศรีศักดา   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                          อาจารย์ผ่องศรี      มั่นเขตวิทย์   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

จับเวลา        นางสาวอาภัสรา      เหมือนอินทร์   กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร   

ประสานงาน, เอกสาร ,เกียรติบัตร, แก้ปัญหา
                 อาจารย์สันติ      อภัยราช   ฝ่ายวิชาการสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                 คุณสายรุ้ง      วงศ์สมบูรณ์   เลขาธิการสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                คุณปราณี               หมั้นเขตวิทย์ กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                คุณณัฐนันท์            ชนะภู          กรรมการบริหารสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร

ประธานดำเนินการ
                           คุณสุทัศน์        ทัศนะแจ่มสุข     ประธานที่ปรึกษาสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
                 คุณปรีชา        แก้วสุข      นายกสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร
หน้า: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!