จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มีนาคม 11, 2014, 08:47:16 amหัวข้อ: ชื่อองก์ ที่ใช้ในการแสดง แสงเสียง เรื่อง สงกรานต์ ลานกระบือ เลื่องลือ วิถีไทย
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มีนาคม 11, 2014, 08:47:16 am
  การแสดงแสงเสียง   ประกอบจินตนาการ เรื่อง สงกรานต์ ลานกระบือ  เลื่องลือ  วิถีไทย
๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.  
ณ วัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
                                          ............................
บทนำ ความเป็นมา ของงานการแสดงเรื่อง สงกรานต์ ลานกระบือ  เลื่องลือ  วิถีไทย
องก์ที่ ๑ กำเนิดบ้านลานควาย พ่อแก้วแม่ฉาย ศรัทธาถวายที่ดินสร้างวัด   (กลองยาวเฉลิมฉลองของ อ.แต)   (๗ นาที)
องก์ที่ ๒ อมตะชี้ชัด โพธิ์คู่อธิษฐานรักยิ่งใหญ่ ที่ศาลายา   (๕ นาที)
องก์ที่ ๓ สักการบูชา หลวงพ่อขำ หลวงพ่อกลับ    (๗ นาที)
องก์ที่ ๔ ประทับใจ ประเพณี แห่พระวันสงกรานต์สืบสานวิถีไทย ( ๑๐ นาที)
บทสรุป   น้ำพระทัยในหลวงของปวงชน   (การแสดงชุด น้ำพระทัยในหลวง อ.ชาคริต)  (๕ นาที)
จบฟินาเร่ เพลงลานกระบือ  (๓ นาที)   นักแสดงทุกคนออกมาบนเวที
รวม ๓๗ ? ๔๐ นาที

บทและกำกับการแสดง โดย
อ.สันติ อภัยราช    
ผู้จัดการแสดงแสงเสียง / นบพระ เล่นเพลง  /ลอยกระทง /แข่งเรือ/ กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรม) ปี ๒๕๔๓
 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สามสมัย
ซ้อม ครั้งที่ ๑   วันที่ ...........๙ เมษา.................เวลา ๑๗.๐๐ น.
ซ้อมครั้งที่ ๒   วันที่..............๑๐ เมษา.................เวลา ๑๗.๐๐ น.
ซ้อมใหญ่       วันที่ ..............๑๑ เมษา.................เวลา ๑๗.๐๐ น.
แสดงจริง    ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๙.๓๐.น.