จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2013, 03:19:36 pmหัวข้อ: ต้นโพธิ์หน้าเมืองกำแพงเพชร
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2013, 03:19:36 pm
ต้นโพธิ์หน้าเมืองกำแพงเพชร
       กำแพงเพชร มีต้นโพธิ์สำคัญอยู่สองต้น คือต้นโพธิ์เหนือ และต้นโพธิ์ใต้ เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ คู่กับเมืองกำแพงเพชรมาช้านาน  ต้นโพธิ์เหนือ ยังยืนต้นอยู่ถึงปัจจุบัน บริเวณวงเวียนต้นโพธิ์ ส่วนต้นโพธิ์ใต้ หน้าวัดบาง ได้ถูกโค่น ทำอาคารพาณิชย์ไปแล้ว
     ต้นโพธิ์เหนือ ชาวบ้านกำแพงเพชร เรียกกันสั้นๆ ว่าต้นโพธิ์   เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองกำแพงเพชร เลยทีเดียว  เป็นจุดนัดหมายที่สำคัญที่สุด ในจังหวัดกำแพงเพชร ในอดีต สันนิษฐานว่า บริเวณแห่งนี้ เป็นวัดเก่า อยู่หน้าเมืองกำแพงเพชร ( บริเวณนี้มิใช่เป็นประตูเมืองดั่งที่เห็นในปัจจุบัน ) เป็นแนวกำแพงเมืองยาวไปถึงบริเวณประตูบ้านโนน (หลังทัณฑสถานวัยหนุ่มเก่า)  เดิมเป็นวัดเก่า นอกกำแพงเมือง ติดลำน้ำปิง ไม่ทราบชื่อวัด เป็นวัดหน้าเมืองกำแพงเพชร  คนเก่าเล่าให้ฟังว่า มีกองศิลาแลง วางอยู่มากมาย ที่สำคัญคือมีต้นโพธิ์ต้นนี้ ยืนตระหง่านอยู่ เมื่อตัดถนนผ่าน มีผู้ดำริ จะโค่นต้นโพธิ์แห่งนี้ เสียเพื่อ สร้างถนน ให้ตรงเพื่อมิให้ ต้นโพธิ์อยู่กลางถนน ได้รับการทักท้วง จากประชาชนจำนวนมาก ว่าเป็นต้นโพธิ์ คู่เมืองกำแพงเพชร จึงยืนต้นให้อยู่ถึงปัจจุบัน ต้นโพธิ์ต้นนี้ อาจเป็นต้นศรีมหาโพธิ์ เพราะแสดงความอัศจรรย์ ทรงปาฏิหาริย์ ที่รอดพ้นมาจากการ โค่น มาหลายยุคหลายสมัย อย่างน่าพิศวง
 ต้นโพธิ์คู่เมืองกำแพงเพชร ต้นนี้ จึงเป็นศูนย์รวมใจชาวกำแพงเพชร ในอดีต มากกว่าร้อยปี  ชาวกำแพงเพชร เรียกขานบริเวณนี้กันทุกคน ว่า ต้นโพธิ์ เป็นจุดนัดพบที่สำคัญของเมืองกำแพงเพชร
 

                                                                      สันติ อภัยราช