จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 08:51:05 pmหัวข้อ: วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้าน ยางโองนอก โดยวรวรรณ ครุฑหุ่น อนุสรา นกเพ็ชร ชาญชัย โอจัน
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 08:51:05 pm
  วรรณกรรมท้องถิ่น
หมู่บ้าน ยางโองนอกเสนอ
อาจารย์ สันติ  อภัยราช

จัดทำโดย
นางสาววรวรรณ     ครุฑหุ่น     รหัส ๕๔๑๑๒๒๘๐๔
นางสาวอนุสรา     นกเพ็ชร     รหัส ๕๔๑๑๒๒๘๐๖
นายชาญชัย        โอจัน     รหัส ๕๔๑๑๒๒๘๕๖
ห้อง ๒๘   ชั้นปีที่ ๒
โปรแกรมวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส (๑๒๕๒๒๐๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร