จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มกราคม 17, 2013, 02:00:47 pmหัวข้อ: วรรณกรรมท้องถิ่น บ้านโนนม่วง โดยนางสาวโสรยา สุวารี 541122820 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 17, 2013, 02:00:47 pm
วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านโนนม่วง

จัดทำโดย
นางสาว โสรยา  สุวารี   541122820
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
เสนอ
อาจารย์ สันติ อภัยราช
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วรรณกรรมท้องถิ่นสำหรับครู รหัส 1252202
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาคเรียนที2/2555