จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มกราคม 09, 2013, 09:47:58 pmหัวข้อ: วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 09, 2013, 09:47:58 pm
          รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วรรณกรรมท้องถิ่นสำหรับครู(1252202) จัดทำขึ้นเพื่อ
 ศึกษาค้นคว้า และเพื่ออนุรักษ์มรดกทางปัญญาในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน เพื่อรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามไว้ ทั้งเพลงพื้นบ้าน ประเพณี การละเล่น ภาษา ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์  
   เอกลักษณ์ที่อยู่คู่คนในหมู่บ้านมาช้านาน อันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง
 และสิ่งที่ควรค่าสืบสานต่อจนชั่วลูกชั่วหลายไม่ให้ความภาคภูมิใจที่มีอยู่นี้สูญหายไป


หัวข้อ: Re: วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 17, 2013, 10:24:12 am
มีรายละเอียดที่น่าสนใจ  ขาดแต่ระบบเสียงร้อง ควรแนบไฟล์ เสียงหรือวิดีโอด้วย จะดีมาก ให้ ๒๘ คะแนน  จาก ๓๐ คะแนน


หัวข้อ: Re: วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 24, 2013, 10:47:40 am
แนบไฟล์แล้ว เพิ่มเติม จาก ๒๘ เป็น ๓๐ คะแนน เต็ม