จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มกราคม 03, 2013, 01:59:22 pmหัวข้อ: วรรณกรรมท้องถิ่น ชุมชนตำบลเกาะตะเภา โดย นางสาววรางคนา ด้วงทอง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 03, 2013, 01:59:22 pm
วรรณกรรมท้องถิ่น
ของ
ชุมชนตำบลเกาะตะเภา

จัดทำโดย
นางสาววรางคนา      ด้วงทอง   
รหัส ๕๔๑๑๒๒๘๑๖

เสนอ
อาจารย์สันติ      อภัยราช

โปรแกรมวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น (๑๒๕๒๒๐๒)

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


หัวข้อ: Re: วรรณกรรมท้องถิ่น ชุมชนตำบลเกาะตะเภา โดย นางสาววรางคนา ด้วงทอง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 17, 2013, 02:34:00 pm
ขาดตำนาน นิทาน เพลงพื้นบ้าน ขาดการวิเคราะห์ จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้น ได้ ๒๐ คะแนน จาก ๓๐