จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มกราคม 03, 2013, 01:48:54 pmหัวข้อ: วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 03, 2013, 01:48:54 pm
วรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง
ประวัติหมู่บ้านป่าแฝก

  เสนอ
อาจารย์  สันติ  อภัยราช
                                                           
น.ส นันทกา  บุญเหมือน รหัส 541122801
น.ส พนิดา  มั่นระวัง รหัส 541122802
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 รายงายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


หัวข้อ: Re: วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 12, 2013, 06:52:09 pm
ขาดรายละเอียด ของเนื้อเพลง เช่น คำร้องนางควาย นางด้ง  ถ้ามีแล้วจะน่าสนใจมากขึ้น
ได้คะแนน ๒๒ คะแนน จาก ๓๐ คะแนน รายละเอียดทางด้านวรรณกรรมยังมีน้อย และขาดการวิเคราะห์


หัวข้อ: Re: วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มกราคม 17, 2013, 01:27:58 pm
เพิ่มเติม บรรณานุกรม หรือการอ้างอิง จะทำให้งานมีคุณภาพ