จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 10, 2010, 09:37:03 pmหัวข้อ: สุนทรพจน์อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา ชนะเลิศระดับประชาชน ไปแข่งขันระดับภาค
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 10, 2010, 09:37:03 pm
ท่านคณะกรรมการ ...ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ...( ดิฉัน..นางรัชนีย์  ศรีศักดา ...ประชาชนชาวกำแพงเพชรค่ะ)

ไม่ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติ...จะมีความรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่า...ช่วงนี้...ไม่ว่าจะดูข่าวจากโทรทัศน์...ฟังข่าวจากวิทยุ...หรืออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์... ล้วนแล้วแต่ทำให้รู้สึกเครียด ...ไม่สบายใจกับการเกิด...

วิกฤตทางเศรษฐกิจ ...วิกฤตทางสังคม ... และ วิกฤตทางการเมือง?

วิกฤตต่างๆเหล่านี้...แสดงให้เห็นว่า...ประเทศไทยเรามีปัญหา ...คือปัญหาคนขาดคุณธรรมจริยธรรม   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...ขาดความซื่อสัตย์สุจริต...หรือ...ขาดความโปร่งใส นั่นเอง...มีการทุจริตกันทุกระดับ...ทั้งผู้มีอำนาจ...นักการเมือง ...นักธุรกิจ...ข้าราชการ ...พ่อค้า ... ไม่เว้นแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป ...  มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ...ซื้อขายตำแหน่ง  ... ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ ...นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว  ... ฮั้วการประมูล... เล่นพรรคเล่นพวก...ที่หนักไปกว่านั้น คือ...มีการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงของประเทศ...ใครจะไปคาดถึงล่ะคะ ... ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น...ในเมืองพุทธศาสนาอย่างไทยเรา...ซึ่งมี..หลักคำสอน...ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อยู่มากมายหลายหลักด้วยกัน....หัวใจของศาสนาพุทธ คือ ...ให้ทำความดี...ละเว้นความชั่ว ...ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ .....และ...จะลืมไม่ได้เลยที่ต้องเอ่ยถึงก็คือ ...  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...พระองค์ทรงสอนคนไทย..ให้มีความพอประมาณ   มีเหตุผล ... และมีภูมิคุ้มกันที่ดี...แต่คนไทยส่วนใหญ่ ...ทำเสมือนใกล้เกลือกินด่าง ...ไม่ได้นำสิ่งดีมีประโยชน์ มาใช้ในชีวิตประจำวัน... ซ้ำยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ...ทำไม่ได้ยินเหมือนคนหูหนวก  ...     ทำมองไม่เห็นเหมือนคนตาบอด ...   ทำพูดไม่ได้เหมือนคนใบ้ ...และ...ทำไม่มีสติเหมือนคนบ้า ?

            ท่านผู้มีเกียรติคะ....เราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วล่ะค่ะ...เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส? ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งให้ได้....โดย...เริ่มจากตัวเราก่อนเลยนะคะ... เราต้องพัฒนาตัวเราให้เป็นคนดี ...คือ... ไม่ยอมเป็นทาสของความอยาก ...มีความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาป ... ไม่ทำความชั่ว...ทั้งกาย...วาจา ...ใจ ...  ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน... จากนั้นก็พัฒนาคนในครอบครัว ... ชุมชน ...หมู่บ้าน...  ตำบล...อำเภอ ...จังหวัด ...จนถึงระดับประเทศ     ในขณะเดียวกัน ... คณะผู้บริหารประเทศ ... ก็ต้องพัฒนา...  โดยการเป็นผู้นำที่ดี...  มีศีลธรรม...  มีวิสัยทัศน์ ...  มีความเข้มแข็ง  ...   และมีความกล้าหาญเพียงพอ... ที่จะนำพาประเทศไทย...ซึ่งมี 3สถาบันหลัก... คือชาติ... ศาสนา ...พระมหากษัตริย์ ... อันเป็นที่รักยิ่งของเรา    ให้มีความเจริญรุ่งเรือง...  มั่นคงสืบไป...เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างนี้แล้ว ... ดิฉันเชื่อว่า ...    ?ไทยโปร่งใสไทยเข้มแข็ง  ?     แน่นอนค่ะ

 --------------------------------------------------------------------------------


 |