จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ ธันวาคม 27, 2011, 08:19:21 pmหัวข้อ: รวมภาพการอบรม รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ย. 54 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ ธันวาคม 27, 2011, 08:19:21 pm
รวมภาพการอบรม รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ย. 54 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (71).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (72).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (73).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (74).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (75).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (76).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (77).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (78).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (79).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (80).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (81).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (82).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (83).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (84).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (85).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (86).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (87).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (88).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (89).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (90).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (91).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (92).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (93).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (94).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (95).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (96).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (97).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (98).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (99).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (100).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (101).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (102).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (103).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (104).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (105).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (106).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (107).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (108).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (109).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (110).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (111).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (112).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (113).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (114).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (115).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (116).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (117).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (118).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (119).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (120).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (121).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (122).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (123).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (124).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (125).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (126).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (127).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (128).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (129).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (130).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (131).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (132).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (133).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (134).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (135).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (136).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (137).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (138).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (139).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (140).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (141).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (142).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (143).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (144).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (145).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (146).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (147).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (148).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (149).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (150).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/20.12.54/photo8/new2011 (151).JPG)
                                                   สันติ อภัยราช