จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มิถุนายน 26, 2010, 01:38:19 pmหัวข้อ: ๒๕มิย๕๓ เขียนบทการแสดงแสงเสียงต่อ เรื่องพระบารมีมากล้นเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มิถุนายน 26, 2010, 01:38:19 pm
เช้า เขียนบท การแสดง แสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้นเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ถึงพระวิเชียรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชร มาแจ้งให้ทิดรื่นกับพะโป้ว่า พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรขอให้ทั้งสองยุติความขัดแย้ง สามัคคีปรองดองเพื่อรับเสด็จ เป้าหมายคือให้ผู้ชมได้แสดงความรักความสามัคคีต่อกัน เห็นแก่พระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ความรู้สึกส่วนตัว ยังไม่เรียบร้อย เขียนถึงพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาถึงเขาหน่อ บ้านแดนนครสวรรค์
  
  กลางวันออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านไผ่วัดบาง กลับมาเขียนบท ต่อ เตรียมตัวไบบรรยายที่อุทยานประวัติศาสตร์ เรื่องการพูดแบบ มัคคุเทศก์ วันพรุ่งนี้ ไปชำระค่าประกันชีวิต ที่สหกรณ์ครูกำแพงเพชร ๒ คน เก้าพัน
  
  บันทึกเรื่องราวของอาจารย์อุดม ศรีจันทร์ บุคคลที่สมควรยกย่อง ฯ   เตรียมอุปกรณ์ประกวดพูดสุนทรพจน์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน
เสร็จเย็น วันนี้งด ไปสอนที่วันหนองปลิง เขียนบทโทรทัศน์วัฒนธรรมอีก ๒ เรื่อง


                                                                  สันติ อภัยราช