จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ กรกฎาคม 13, 2011, 09:43:45 pmหัวข้อ: ภาพการอบรมที่วัดหนองปลิง รุ่นที่ 34 - 37 ปี 54
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ กรกฎาคม 13, 2011, 09:43:45 pm
รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 54 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 ().JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo5/new2011 (69).JPG)

                                                    สันติ อภัยราช

รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 54 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 ().JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo6/new2011 (43).JPG)

                                                    สันติ อภัยราช


รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 54 โรงเรียนสักงามวิทยา

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo7/new2011 (64).JPG)

                                                    สันติ อภัยราช

รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 54 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 ().JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/10.7.54/photo8/new2011 (51).JPG)

                                                    สันติ อภัยราช