จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ มีนาคม 07, 2011, 09:03:50 pmหัวข้อ: รูปถ่ายงาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง คุณ หนุ่ย ชุดที่ ๒
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ มีนาคม 07, 2011, 09:03:50 pm
รูปถ่ายงาน ประเพณี นบพระเล่นเพลง คุณ หนุ่ย ชุดที่ ๒
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000012803193

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (1).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (2).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (3).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (4).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (5).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (6).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (7).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (8).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (9).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (10).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (11).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (12).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (13).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (14).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (15).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (16).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (17).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (18).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (19).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 ().jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (21).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (22).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (23).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (24).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (25).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (26).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (27).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (28).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (29).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (30).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (31).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (32).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (33).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (34).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (35).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (36).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (37).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (38).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (39).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (40).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (41).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (42).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (43).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (44).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (45).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (46).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (47).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (48).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (49).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (50).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (51).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (52).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (53).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (54).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (55).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (56).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (57).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (58).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (59).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (60).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (61).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (62).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (63).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (64).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (65).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (66).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (67).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (68).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (69).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (70).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (71).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (72).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (73).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (74).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (75).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (76).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (77).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (78).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (79).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (80).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (81).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (82).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (83).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (84).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (85).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (86).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (87).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (88).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (89).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (90).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (91).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (92).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (93).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (95).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (96).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (97).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (98).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (99).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (90).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (100).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (101).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (102).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (103).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (104).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (105).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (106).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (107).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (108).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (111).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (112).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (113).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (114).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (115).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (116).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (117).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (118).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (119).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (120).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (121).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (122).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (123).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (124).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (125).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (126).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (127).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (128).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (129).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (130).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (131).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (132).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (133).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (134).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (135).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (136).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (137).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (138).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (139).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (140).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (141).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (142).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (143).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (144).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (145).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (146).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (147).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (148).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (149).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (150).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (151).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (152).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (153).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (154).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (155).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (156).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (157).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (158).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (159).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (160).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (161).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (162).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (163).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (164).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (165).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (166).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (167).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (168).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (169).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (170).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (171).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (172).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (173).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (174).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (175).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (176).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (177).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (178).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (179).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (180).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (181).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (182).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (183).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (184).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (185).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (186).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (187).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (188).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (189).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (190).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (191).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (192).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (193).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (194).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (195).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (196).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (197).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (198).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (199).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (200).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (201).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (202).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (203).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (204).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (205).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (206).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (207).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (208).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (211).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (212).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (213).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (214).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (215).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (216).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (217).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (218).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (219).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (220).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (221).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (222).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (223).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (224).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (225).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (226).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (227).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (228).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (229).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (230).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (231).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (232).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (233).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (234).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (235).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (236).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (237).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (238).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (239).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (240).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (241).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (242).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (243).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (244).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (245).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (246).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (247).jpg)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/6.3.54/photo3/new2011 (248).jpg)

                                                    สันติ อภัยราช