จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ มกราคม 12, 2011, 07:33:40 pmหัวข้อ: สโมสรฝึกการพูด กำแพงเพชร
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ มกราคม 12, 2011, 07:33:40 pm
สโมสรฝึกการพูด กำแพงเพชร

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/12.1.54/photo12/new2010 (40).JPG)


                                                    สันติ อภัยราช