จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ ธันวาคม 04, 2010, 12:43:41 pmหัวข้อ: ภาพถ่ายซ้อมการแสดงลอยกระทงจังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ ธันวาคม 04, 2010, 12:43:41 pm
 
ภาพถ่ายซ้อมการแสดง งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์  แสงทอง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong ().JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (71).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (72).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (73).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (74).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (75).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (76).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (77).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (78).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (79).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (80).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (81).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (82).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/4.12.53/loykatong (83).JPG)

                                                                                 สันติ อภัยราช