จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ ธันวาคม 04, 2010, 12:35:59 pmหัวข้อ: ภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แสงทอง
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ ธันวาคม 04, 2010, 12:35:59 pm
ภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกำแพงเพชร ๒๕๕๓ ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์  แสงทอง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 ().JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (71).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (72).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (73).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (74).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (75).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (76).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (77).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (78).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (79).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (80).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (81).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (82).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (83).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (84).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (85).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (86).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (87).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (88).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (89).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (90).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (91).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (92).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (93).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (95).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (96).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (97).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (98).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (99).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (90).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (100).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (101).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (102).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (103).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (104).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (105).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (106).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (107).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (108).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (111).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (112).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (113).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (114).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (115).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (116).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (117).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (118).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (119).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (120).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (121).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (122).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (123).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (124).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (125).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (126).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (127).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (128).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (129).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (130).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (131).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (132).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (133).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (134).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (135).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (136).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (137).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (138).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (139).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (140).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (141).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (142).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (143).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (144).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (145).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (146).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (147).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (148).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (149).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (150).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (151).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (152).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (153).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (154).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (155).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (156).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (157).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (158).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (159).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (160).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (161).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (162).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (163).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (164).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (165).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (166).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (167).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (168).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (169).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (170).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (171).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (172).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (173).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (174).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (175).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (176).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (177).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (178).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (179).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (180).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (181).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (182).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/3.12.53/loykatong1 (183).JPG)

                                                    สันติ อภัยราช