จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มิถุนายน 06, 2010, 12:52:50 pmหัวข้อ: ครูวุฒิชัย ทองหล่อ ครูภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ที่สมควรได้รับการยกย่อง
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มิถุนายน 06, 2010, 12:52:50 pm
ครูวุฒิชัย  ทองหล่อ
ครูภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม ที่สมควรได้รับการยกย่อง

   ได้รู้จัก หมอต๊อด  หรือครูวุฒิชัย ทองหล่อ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ตั้งแต่ท่านเล่นระบำคล้องช้างกับศิลปินพื้นบ้าน หมู่ ๓ ตำบลนครชุม ได้ประทับใจในท่ารำของท่าน รำได้อ่อนช้อยงดงาม กว่าใครๆในวง แต่ไม่ทราบว่าท่านมีความสามารถในด้านต่างๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ก็ติดตามผลงานของครูต๊อด วุฒิชัย ทองหล่อ มาตลอด เกือบ ๒๐ ปี
          เมื่อศึกษาผลงานของท่านและประกอบกับท่านได้ตั้งใจทำงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง มิใช่ทำตามกระแส หรือทำตามผลประโยชน์ที่สมควรได้รับ แต่หมอต๊อด มีความมุ่งมั่นในเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างจริงจัง จึงได้คัดเลือกท่าน เข้าเป็นบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญา  ของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อย่างสมเกียรติ
    ครูวุฒิชัย ทองหล่อ หรือหมอต๊อด เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๐๒ ณ บ้านเลขที่ ๒๐๓ หมู่๓  ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี ( ๒๕๕๓) รับราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่  อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์  แต่ท่านเป็นชาวนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรโดยกำเนิด โดยเข้าศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร ( วชิรปราการวิทยาคม) และวิทยาลัยครูนครสวรรค์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
   ครูวุฒิชัย ทองหล่อ มีความสามารถเชี่ยวชาญทาง  ศาสนพิธี ทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ คนเดียวในจังหวัดกำแพงเพชร ท่านเรียนรู้ พิธีพุทธและพราหมณ์     มาจากพระวิเชียรโมลี  ( ทองพาน) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้น  นอกจากนั้น       ครูวุฒิชัย  ทองหล่อ เชี่ยวชาญในการทำบายศรี  งานแทงหยวก และงานตัดกระดาษ อย่างหาตัวจับได้ยากยิ่ง  รายการโทรทัศน์วัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงยกย่องจารึก และบันทึกเรื่องราวอันมีค่ายิ่งของ หมอต๊อด ไว้ในโอกาสวันวิสาขบูชา ในปี ๒๕๕๓ อย่างยินดียิ่ง
                                                                            สันติ อภัยราช
                                                      ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร