จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กันยายน 24, 2010, 11:13:55 amหัวข้อ: สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กันยายน 24, 2010, 11:13:55 am
ประกาศ
ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร( ๑๐๐.๒๕)   สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์เรื่อง ?พ่อของแผ่นดิน? เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๒ ระดับคือ
      ๑.  ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่  ๑-๒    (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ )
      ๒. ระดับมัธยมศึกษา   ช่วงชั้นที่ ๓-๔      (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวมทั้ง ระดับป.วช.)

กติกา
                ๑.   ระดับประถมศึกษา ใช้เวลา ๓-๔ นาที
                ๒.   ระดับมัธยมศึกษา     ใช้เวลา ๔-๕นาที

รางวัล
ทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
         ๑. รางวัลชนะเลิศ   เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อม ประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณใส่กรอบ
                        ๔. รางวัลชมเชย  ระดับละ ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท (๒๐ รางวัล  )
                            พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  (ทางโทรศัพท์, ทาง จดหมาย, ทางจดหมายอีเลคทรอนิก)
                                 สมัครที่ คุณปรีชา แก้วสุข  ๐๘๙ ๖๔๓๒๕๐๗ , อ.สันติ อภัยราช ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗
                                  หรือ sunti_1947@hotmail.com  หรือ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร โรงเรียน
                                   อนุบาลวาริน ในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
                                 กำแพงเพชร ชั้น ๓ ศูนย์ราชการ กำแพงเพชร (วงเล็บมุมซอง ประกวดสุนทรพจน์)

ประกวดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร (ออกอากาศสด) โรงเรียนอนุบาลวาริน
                      ระดับประถมศึกษา ประกวด เวลา ๘.๐๐ น ? ๑๒.๐๐ น.   ( รายงานตัว  ๗.๓๐ น.)
                       ระดับมัธยมศึกษา ประกวดเวลา   ๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.  ( รายงานตัว ๑๒.๐๐ น.)

มีอาหารกลางวัน และไอศกรีม เลี้ยงสำหรับทุกท่าน


หัวข้อ: Re: รายชื่อผู้ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เริ่มหัวข้อโดย: yamonporn ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 02:34:54 pm
ประกาศ
ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร( ๑๐๐.๒๕)   สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์เรื่อง ?พ่อของแผ่นดิน? เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๒ ระดับคือ
      ๑.  ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่  ๑-๒    (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ )
      ๒. ระดับมัธยมศึกษา   ช่วงชั้นที่ ๓-๔      (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวมทั้ง ระดับป.วช.)

กติกา
                ๑.   ระดับประถมศึกษา ใช้เวลา ๓-๔ นาที
                ๒.   ระดับมัธยมศึกษา     ใช้เวลา ๔-๕นาที

รางวัล
ทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
         ๑. รางวัลชนะเลิศ   เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อม ประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณ ใส่กรอบ
         ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณใส่กรอบ
                        ๔. รางวัลชมเชย  ระดับละ ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท (๒๐ รางวัล  )
                            พร้อมประกาศเกียรติคุณ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  (ทางโทรศัพท์, ทาง จดหมาย, ทางจดหมายอีเลคทรอนิก)
                                 สมัครที่ คุณปรีชา แก้วสุข  ๐๘๙ ๖๔๓๒๕๐๗ , อ.สันติ อภัยราช ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗
                                  หรือ sunti_1947@hotmail.com  หรือ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร โรงเรียน
                                   อนุบาลวาริน ในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
                                 กำแพงเพชร ชั้น ๓ ศูนย์ราชการ กำแพงเพชร (วงเล็บมุมซอง ประกวดสุนทรพจน์)

ประกวดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ สถานีวิทยุเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร (ออกอากาศสด) โรงเรียนอนุบาลวาริน
                      ระดับประถมศึกษา ประกวด เวลา ๘.๐๐ น ? ๑๒.๐๐ น.   ( รายงานตัว  ๗.๓๐ น.)
                       ระดับมัธยมศึกษา ประกวดเวลา   ๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.  ( รายงานตัว ๑๒.๐๐ น.)

มีอาหารกลางวัน และไอศกรีม เลี้ยงสำหรับทุกท่านหัวข้อ: Re: สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เริ่มหัวข้อโดย: yamonporn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:56:47 pm
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ดังนี้

?   ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
๑. นางสาววรุญยุพา   ทองระยศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒. นางสาวดลพร      สืบมี            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. นางสาวยลรดี      คล่องธัญกรณ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา