จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กันยายน 05, 2010, 06:27:11 pmหัวข้อ: บทโทรทัศน์วัฒนธรรมเรื่องการละเล่นเด็กไทย
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กันยายน 05, 2010, 06:27:11 pm
การละเล่นของไทย
                คนไทย มีสติปัญญา ในการดัดแปลง วิถีชีวิต มาเป็นการละเล่นของเด็กไทยซึ่งมีมากมายหลายชนิด
เท่าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สืบค้น วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มีสามเรื่อง คือ อีเตะ  ไม้หึ่ม
และ วัวล้อมคอก เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมทั้งสามเรื่องสู่คนรุ่นหลัง ไม่ให้สาบสูญ     เป็นการบันทึกไว้
เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองกำแพงเพชร
การละเล่นของไทย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย   มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด มีการละเล่นกันทุกชาติ   การละเล่นทำให้มนุษย์ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรง ลับสมองให้มีสติปัญญาแหลมคม มีจิตใจเบิกบานร่าเริง สนุกสนาน ทั้งยังทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ ของคนในชาติ ในท้องถิ่น การละเล่นมีมาแต่สมัยใดไม่มีใครกำหนดแน่นอนได้เพียงแต่สันนิษฐานกันว่าตั้งแต่มีมนุษยชาติเกิดขึ้นในโลก
การละเล่นของเด็กไทย ไม่เฉพาะแต่การพัฒนาบุคคลเท่านั้น การละเล่นยังช่วยพัฒนาสังคมด้วย
การละเล่นต่างๆ ย่อมจะแตกต่างกันไปตามวัยของบุคคลและตามสภาพท้องถิ่น การละเล่นบางอย่างไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปได้ว่าเป็นการละเล่นของเด็กหรือของผู้ใหญ่ เช่น การเล่นว่าว การเล่นช่วงชัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากวิธีการเล่นต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการละเล่นของไทยมีคุณค่าในทางเสริมสร้างพลานามัย ประเทืองปัญญาช่วยให้อารมณ์แจ่มใส ฝึกจิตใจให้งดงามมีความสามัคคี และช่วยสร้างคนดีให้สังคม วันนี้ โทรทัศน์วัฒนธรรม มีการนำเสนอ สามเรื่องคือ  อีเตะ  ไม้หึ่ม และวัวล้อมคอก เพื่อบันทึกการละเล่น ของกำแพงเพชรไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การละเล่นของไทย
                                                                                                                   สันติ อภัยราช