จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ กันยายน 02, 2010, 02:20:43 pmหัวข้อ: ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์ แ
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ กันยายน 02, 2010, 02:20:43 pm
ภาพชุดที่ ๑
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์  แสงทอง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(71).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(72).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(73).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(74).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(75).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(76).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(77).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(78).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(79).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(80).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(81).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(82).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(83).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(84).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(85).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(86).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(87).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(88).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(89).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(90).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(91).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(92).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(93).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(95).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(96).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(97).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(98).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(99).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(90).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(100).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(101).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(102).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(103).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(104).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(105).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(106).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(107).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec1/photo%20(108).JPG)


ภาพชุดที่ ๒
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์  แสงทอง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec2/photo%20(71).JPG)

ภาพชุดที่ ๓
ภาพถ่ายแสงเสียงเรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้น กำแพงเพชร ฝีมืออาจารย์ เรืองศักดิ์  แสงทอง

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(1).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(2).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(3).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(4).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(5).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(6).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(7).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(8).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(9).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(10).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(11).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(12).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(13).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(14).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(15).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(16).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(17).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(18).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(19).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(20).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(21).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(22).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(23).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(24).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(25).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(26).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(27).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(28).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(29).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(30).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(31).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(32).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(33).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(34).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(35).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(36).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(37).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(38).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(39).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(40).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(41).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(42).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(43).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(44).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(45).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(46).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(47).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(48).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(49).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(50).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(51).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(52).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(53).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(54).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(55).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(56).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(57).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(58).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(59).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(60).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(61).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(62).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(63).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(64).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(65).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(66).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(67).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(68).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(69).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(70).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(71).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(72).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(73).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(74).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(75).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(76).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(77).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(78).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(79).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(80).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(81).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(82).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(83).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(84).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(85).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(86).JPG)

(http://www.sunti-apairach.com/letter/photo/root/sec3/photo%20(87).JPG)                                                                                                      สันติ  อภัยราช