จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: santi ที่ กันยายน 01, 2010, 03:07:23 pmหัวข้อ: รายการบรรยายและงานประจำของ อาจารย์สันติ อภัยราช เดือนกันยายน ๒๕๕๓
เริ่มหัวข้อโดย: santi ที่ กันยายน 01, 2010, 03:07:23 pm
รายการบรรยายและงานประจำของ อาจารย์สันติ อภัยราช  เดือนกันยายน ๒๕๕๓

พุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓
                   กลางวันพักผ่อน หลังจาก กรำ งานแสงเสียง มานานกว่า เดือน
                   จัดการคืนของ และจ่ายเงินที่ค้าง เบิกเงินจากอบจ. สรุปงานการแสดง แสงเสียง
                   กลางคืน บรรยายที่สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ห้องประชุมสงฆ์วัดคูยาง
พฤหัสที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
                   สรุปงานการแสดง แสงเสียง เรื่อง พระบารมีมากล้น เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ต่อ
                   ประชุมคณะกรรมการวิทยุ เครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร
                   กลางคืนจัดรายการวิทยุ ที่กองทัพภาค ๓ รายการ รักชาติ รักถิ่น รักแผ่นดินเมืองกำแพงเพชร คลื่น๑๐๕
ศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
                   เตรียมการบรรยาย ให้นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
                   ไปวชิรปราการวิทยาคม แก้บนพระยาวชิรปราการ
                   กลางคืนบรรยายที่วัดหนองปลิง เรื่องแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง ให้  โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์  
                  พรานกระต่าย 150 คน  ผอ.สานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด  ๑๘.๓๐- ๒๐.๓๐ น.
เสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓
                   เช้า บรรยายให้นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (เรียนครูต่ออีกปี หลังจบปริญญาตรีสาขาอื่น)
                   เรื่องวิถีชีวิตชาวนครชุม นำทัศนศึกษาเมืองนครชุม                   งดบรรยาย รายการลั่นเมือง ทางอสมท. มอบอาจารย์อารีรักษ์ ปานพรหม จัดรายการแทน ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
                   บรรยายทางวิทยุรายการ รอบรู้ชูประเด็น คลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓
                   เตรียมงานบรรยาย อบต. ท่าขุนราม
                   ไปเยี่ยมลูกศิริขวัญ  ฮวบสวรรค์ ที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์(ป่วยหนัก)
                    จัดรายการวิทยุ รายการรู้เรื่องเมืองกำแพง ทางคลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
จันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
                    ประชุมสื่อสร้างสรรค์ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ห้องทุ่งเศรษฐี                    
                    จัดรายการวิทยุ รายการสนทนาประสาคนกำแพง ทางคลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
อังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
                    ไปตรวจการประดับธงชาติทั้งจังหวัด
                    เทคนิคการเล่านิทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                   กลางคืนบรรยายที่วัดหนองปลิง เรื่องแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง ให้ โรงเรียนวัดคูยาง   เมือง   150   ผอ.สมปราถ  แว่นแก้ว
 พุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
                   กรรมการประกวดร้องเพลงชาติ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการ
                  กลางคืน บรรยายที่สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ห้องประชุมสงฆ์วัดคูยาง
พฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓
                   กลางคืนจัดรายการวิทยุ ที่กองทัพภาค ๓ รายการ รักชาติ รักถิ่น รักแผ่นดินเมืองกำแพงเพชร คลื่น๑๐๕
ศุกร์ที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๕๓
                  บรรยายเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
                 และสังคม
                  และเรื่อง การทำงานที่ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
                  ให้บุคลากรองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
                  กลางคืนบรรยายที่วัดหนองปลิง เรื่องแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง ให้  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง150 คนผอ.สมศักดิ์นิลสนธิ
เสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓
                 ดำเนินการอภิปราย เรื่องของท้องถิ่น ในระดับประเทศ ที่หอใหญ่ประชุม จังหวัดกำแพงเพชร
                  งดบรรยาย รายการลั่นเมือง ทางอสมท. มอบอาจารย์อารีรักษ์ ปานพรหม จัดรายการแทน ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
                  บรรยายทางวิทยุรายการ รอบรู้ชูประเด็น คลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
อาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓
                  จัดรายการวิทยุ รายการรู้เรื่องเมืองกำแพง ทางคลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น
จันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓
                 จัดรายการวิทยุ รายการสนทนาประสาคนกำแพง ทางคลื่น ๑๐๐.๒๕  เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น
อังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
                 กลางคืนบรรยายที่วัดหนองปลิง เรื่องแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง ให้ โรงเรียนสาธิต   เมือง150คน   ผอ.เนาวรัตน์   นาคพงษ์
พุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
                บรรยายประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร
                เทคนิคการทำสื่อประวัติศาสตร์  ให้ครูประวัติศาสตร์ เขต ๑ ๒๐๐ คน เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ตึก ๖
                 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
                 กลางคืน บรรยายที่สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ห้องประชุมสงฆ์วัดคูยาง