จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ พฤษภาคม 14, 2023, 06:03:43 amหัวข้อ: ....สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ภูมิเดิมนครปฐมทำคุณงามความดี ก
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ พฤษภาคม 14, 2023, 06:03:43 am
....สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ภูมิเดิมนครปฐมทำคุณงามความดี กุศลสาธารณประโยชน์ ให้กับจังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ไว้ใจแก่ประชาราษฎร กลายเป็น ส.ส. คนแรกจังหวัดกำแพงเพชร ๒ วาระ มีประวัติโดยสังเขป ความว่า
....นายกำแพง (ฮั้ว) ตามไท  เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๙ จังหวัดนครปฐม อำเภอปฐมเจดีย์  ตำบลห้วยจรเข้ จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ อายุ ๘ ปี  เข้ารับราชการเป็นเสมียน กรมศุลกากร อายุ ๑๔ ปี มีภรรยา คือ นางมะลิ อัมพัฒน์ ช่วงอายุ ๑๗-๑๘  อุปสมบทอายุ ๒๑ ปี พัทธสีมาวัดกลางบางแก้ว เป็นศิษย์ยานุศิษย์พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่บุญ ขนฺธโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว  อายุ ๓๑ ปี ได้รับตำแหน่งข้าราชพลเรือน ชั้น รองอำมาตย์ตรี   ในปี ๒๔๗๒ ลาออกจากราชการ มาประกอบอาชีพค่าไม้ที่จังหวัดกำแพงเพชรตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหน้าวัดบาง หลังโรงแรมชากังราว ทำความดีความชอบกับสังคมเสมอมา เป็นที่เคารพนับถือของคหบดีพ่อค้า ประชาชน ขณะมีอายุ ๓๗ ปี
- ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๖ ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๑ ประเภทที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร สิ้นสุดวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก
- วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ยังได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒ ประเภทที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร สิ้นสุดวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ เพราะรัฐบาลพ่ายแพ้การลงมติในสภาผู้แทนราษฎร เกิดการยุบสภา
- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ลงเลือกตั้งครั้งที่ ๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๓ ประเภทที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ได้รับเลือก การ ผู้ที่ได้คือ นายบุญช่วย ชูทรัพย์ ส.ส.คนที่ ๒ จังหวัดกำแพงเพชร  หลักจากไม่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ารับราชการใน สำนักเลขานุการสำนักพระราชวัง ตำแหน่งหัวหน้าแผนก แผนกคลัง  ได้รับเลื่อนตำแหน่งมาโดยตลอด จนกระทั่ง ปี ๒๔๙๑ ออกจากราชการ หันมาเปิดบริษัท
ในวาระสุดท้าย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๐๐ ก็ได้อำลาจากโลกนี้ไป ด้วยโรคเบาหวาน สิริอายุ ๖๑ ปี
....รูปภาพ นายกำแพง(ฮั้ว) ตามไท ได้มอบให้กับหลายคนๆ เป็นที่ระลึกจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับนายกำแพง (ฮั้ว) ตามไท  โดยเฉพาะคนพรานกระต่ายที่ยังมีรูปอยู่ให้เห็นถึงปัจจุบัน แถมในรูปยังเขียนว่ามอบให้กับใคร อาทิรูปหนึ่งที่มี คำอธิบายใต้รูป ว่า "... กราบเท้า หลวงพ่อท่านพระครูวินิจวชิรคุณ ที่เคารพอย่างสูง....๑๐ สิงหาคม ๘๐..." จาก facebook คุณ :  เต้ย เมืองพราน แสดงให้เห็นว่า นายกำแพง(ฮั้ว)ตามไท เป็นที่รู้จักของพระครูกัน หรืออาจจะเป็นที่คุ้นเคยก็ว่าได้  ที่สำคัญคงเป็นที่รู้จักของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดมา