จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 08:01:04 amหัวข้อ: === โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 13, 2022, 08:01:04 am
=== โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ===

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น เครือข่ายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
ในการนี้ นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวกนกวรรณ สมบุญโสด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ โดยนายสันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง “รางวัลศรีสุวรรณภิงคาร” สาขาวรรณศิลป์ พร้อมทั้งประสานชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ นำการแสดง “ระบำ ก.ไก่” ไปแสดงในงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
#สาสน์ศิลป์วัฒนธรรมกำแพงเพชร

ขอเชิญกดถูกใจและกดติดตามแฟนเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่
https://www.facebook.com/KPPProvincialCulturalOffice