จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 03:42:16 pm



หัวข้อ: -------ขับเสภา----- สามสิบปี สมศักดิ์ศรี ไมตรีสง่า สีเทา – แสด ล้ำค่า พาเ
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 03:42:16 pm
-------ขับเสภา-----

สามสิบปี สมศักดิ์ศรี   ไมตรีสง่า 
สีเทา – แสด ล้ำค่า   พาเฉิดฉาย
ลูก มอ นอ. ยังมั่นคงมิเสื่อมคลาย
แม้มลาย    ชื่อคงอยู่  คู่แผ่นดิน
-------ซาวด์กลอน-----ลาวสมเด็จ
อันสมเด็จ พระมหา กษัตริย์ราช   เป็นขวัญชาติ ธงชัย ไทยทั้งผอง
เป็นฉัตรแก้ว คุ้มเกศ ประเทศครอง  ทรงปกป้อง ประชาราษฎร์ ให้ร่มเย็น
 ชื่นพระคุณ ทรงการุณ ไทยอุ่นอก       ไทจะปก ป้องพระคุณ การุณเห็น
  เทอดบูชา พระคุณไว้ ไร้ลำเค็ญ         ธ ทรงเป็น พระภูมินทร์ เหนือถิ่นไทย
  ร่วมจงรัก  ภักดี  มิวายเว้น                  ให้สมเป็น ไทยชาติ  แสนยิ่งใหญ่
มั่นภักดี  บาทธุลี  มิเปลี่ยนใจ                  รวมฤทัย จิตอาสา  ราชาเอย
-----เพลง รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ------





-------ซาวด์พูด-----คำหวาน
 ท่านประธานและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีงามและทรงคุณค่า ให้แก่เยาวชน และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในโอกาสพิเศษ วาระครบรอบ 30 ปีของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำบทเพลงสรรเสริญ และเฉลิมพระเกียรติ   “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “
 เป็นการแสดงถึงความ จงรัก ภักดี และสรรเสริญพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง  รวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมา และบทเพลงพระเทพของชาวไทย  เพื่อ…แสดงความจงรักภักดี ต่อ พระองค์ดุจเดียวกัน



-------ซาวกลอน-----
           พระเทพรัตนปราชญ์ดนตรี           ทรงสืบสาน  คีตกวี  ให้ยิ่งใหญ่
         เป็นคุณค่ามรดกแก่ชาวไทย        ที่เชิดหน้าชูตาไว้แสนปรีดา
          ราชสุดา เป็นที่ภักดิ์ แก่นักเรียน       ทรงเยี่ยมเยียนให้โอกาสการศึกษา
           ให้เด็กไทยมีความรู้เกิดปัญญา           ให้ก่อร่างสร้างคุณค่าสืบสานดี
          พระกนิษฐาธิราชทรงเปี่ยมล้ำ               ธ  ทรงธรรมตามกษัตริย์ทุกวิถี
         คือเจ้าหญิง วิเศษองค์ วงศ์จักรี           ขอสดุดีพระองค์ไว้กลางใจชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน ในโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

-----เพลง พระเทพของชาวไทย------