จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ มิถุนายน 10, 2019, 01:13:56 pmหัวข้อ: คำนำ หนังสือ ร่องรอยความรุ่งเรือง ในบุรีศรีกำแพงเพชร ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่น
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ มิถุนายน 10, 2019, 01:13:56 pm
คำนำ
      หนังสือ ร่องรอยความรุ่งเรือง ในบุรีศรีกำแพงเพชร ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองกำแพงเพชรอย่างทรงคุณค่า มากในทุกด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ตลอดจนภูมิปัญญ่าในอดีตของกำแพงเพชรไว้อย่างงดงาม แหวกแนวจากหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เขียนถึงมืองกำแพงเพชร ภาพและรูปเล่มตลอดถึงวิธีการนำเสนอ ทันสมัยและงดงามมากๆ นับว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเมืองกำแพงเพชร ที่น่าอ่านที่สุดอีกฉบับหนึ่ง
      โดยเฉพาะในเรื่องราวที่กล่าวถึงคุณจรัล ดำรงรัตน์ สุดยอดฝีมือในการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และประวัติการทำงานที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง  ได้อย่างอเนกอนันต์   คุณจรัล ดำรงรัตน์ ท่านเป็นคนกำแพงเพชร ที่ สร้างสรรค์งานที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวกำแพงเพชร มาตลอด เรื่องราวของท่าน ได้แทรกประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาได้อย่างละเอียด โดยยังไม่มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดและกว้างขวาง เหมือนหนังสือฉบับนี้ซึ่งได้เรียบเรียงตามคำบอกเล่าของท่าน อย่างน่าอ่านและเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนที่สุด
      คุณสง่า ลือชาพัฒนพร ผู้เรียบเรียง หนังสือที่ทรงคุณค่าฉบับนี้ เป็นนักเขียนมือทอง ของประเทศไทย เขียนได้น่าอ่านและน่าติดตามได้อย่างน่าสนใจยิ่ง ที่สามารถเขียนเรื่องที่แห้งแล้ง ให้มีสีสันและน่าอ่านอย่างสมบูรณ์
      ในนามของชาวกำแพงเพชร ต้องขอบคุณคุณจรัล ดำรงรัตน์ ที่ดำริ บันทึกประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผ่านชิวิตของท่าน และได้ลงทุนจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยเงินส่วนตัวของท่าน และขอบคุณ คุณสง่า ลือชาพัฒนพร ที่บรรจงรจนาหนังสือฉบับนี้เพื่อคนกำแพงเพชรและผู้สนใจทุกคน ขอขอบคุณทั้งสองท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ในนามชาวกำแพงเพช
                        สันติ อภัยราช