จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ สิงหาคม 11, 2014, 10:08:55 pmหัวข้อ: ประวัติและข้อมูล นางจันทินี อภัยราช ประวัติการศึกษา - ก
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ สิงหาคม 11, 2014, 10:08:55 pm
                    ประวัติและข้อมูล  นางจันทินี  อภัยราช
  ประวัติการศึกษา
-  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)    พ.ศ. 2518     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน  กรุงเทพมหานคร-       ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) พ.ศ. 2511    วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  จังหวักพิษณุโลก                                                                                                           
-  มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)  พ.ศ. 2507   โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร      ? นารีวิทยา?
 ประวัติการทำงาน
-  22  พฤษภาคม  2521    โรงเรียนบางกรวย  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี
-  15  ตุลาคม  2529          โรงเรียนรัตนาธิเบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
-  15  กันยายน  2536 ? ปัจจุบัน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ผลงานด้านวิชาการ  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ท้องถิ่นของเรา 1  ส 071 (สาระเพิ่ม)    กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ความทรงจำและความประทับใจในการทำงาน 
   15  ปี  ที่ทำงานในโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากนักเรียน  เพื่อนครู  และผู้ปกครอง  ในด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะการทำกิจกรรม ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี  เช่น  ร่วมกับโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวทั้งเด็กและครู   การต้อนรับนักเรียนและครูหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้า  ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยและการทำความเคารพของนักเรียน  อบอุ่นทั้งครูและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง  กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยภายในและภายนอกโรงเรียน  จนได้รับรางวัลเสมาประชาธิปไตย  โดยมีห้องวิชาประชาธิปไตยวิวัฒน์เป็นอนุสรณ์   และการที่นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นติดต่อกันถึง  5  ปี 

สิ่งที่อยากฝากไว้ให้กับเพื่อนครูและน้อง ๆ   
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่าง  และจากประสบการณ์การสอนมาเกือบ  40  ปี  ในโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนรัฐบาล  ทั้งต่างจังหวัดและในเมืองหลวง  ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในลูกแดงขาว  ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่านักเรียนทีอื่น ๆ เลย  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือกิจกรรมต่าง ๆ