จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช

หมวดหมู่ทั่วไป => จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร => ข้อความที่เริ่มโดย: apairach ที่ สิงหาคม 11, 2014, 10:07:22 pmหัวข้อ: แด่ผู้จัดการ อวยพร สุริวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผ
เริ่มหัวข้อโดย: apairach ที่ สิงหาคม 11, 2014, 10:07:22 pm
                    แด่ผู้จัดการ อวยพร สุริวงศ์
 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร ตุลาคม 2550

ฟ้าชากังราว ดูหมองเศร้า เมื่อคราวจาก      ถึงคราวพราก กำแพงแล้ว  เพริศแพร้วแสง
ส่องสว่าง เมืองชาละวัน ตะวันแรง         ผู้จัดการ คนแกร่ง ต้องย้ายไป
   แสนขยัน ขันแข็ง แกร่งกล้าคิด         วิสัยทัศน์ กว้างสิบทิศ  สุดแจ่มใส
นายอวยพร สุริวงศ์ ต้องจากไกล            แสนอาลัย ไมตรี เคยมีมา
   ขอให้ท่าน  เรืองรุ่ง ยิ่งรุ้งล้ำ         ขอให้ท่าน เกษมนำ สุขหรรษา
ขอให้ท่าน มีความสุข ทุกเพลา            ให้กลับมา คืนถิ่น แผ่นดินเรา

นายอวยพร สุริวงศ์  เจริญรุ่งเรืองในชีวิตจากการ เป็นลูกหม้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   จังหวัดกำแพงเพชร แท้ๆ หลังจากจบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดตากแล้วท่านได้เริ่มงานจาก   พนักงานช่างทดลอง หมวดปฏิบัติการและบำรุงระบบรักษา ในปีพุทธศักราช 2520
จากหน่วยงานของเราแห่งนี้ ปฏิบัติงานด้วยความ ขยัน อุตสาหะ  เป็นที่ไว้วางใจ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยตลอด  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหลายแผนก อาทิ  หัวหน้าแผนกบริการผู้ใช้ไฟ  หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  จนกระทั่งได้เลื่อนระดับเป็นผู้จัดการระดับ 8 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอคลองขลุงในปีพุทธศักราช   2543  และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ในปีพุทธศักราช 2546
   ทางด้านการศึกษา ท่านมีความสนใจในการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร   ในที่สุดได้รับปริญญามหาบัณฑิต และได้รับการเข้าฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพไฟฟ้าและการบริหารอีกนับครั้งไม่ถ้วน ทำให้ท่านมีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และการบริหารเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ยอมรับในทุกวงการ
   ทางด้านครอบครัว ท่านสมรสกับอาจารย์กิตติมา  สุริวงศ์ อาจารย์โรงเรียนวัชรวิทยา
มีบุตรสองคน คือนายกันตพจน์ และนายศุภณัฐ   สุริวงศ์ ท่านสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในครอบครัว ได้อย่างเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดี แก่ผู้พบเห็น
   และในปีพุทธศักราช 2548  ท่านได้รับตำแหน่ง ผู้จัดการระดับ 9 และเลื่อนเป็นผู้จัดการระดับ 10 ในที่สุด ด้วยความสามารถ ในด้านการบริหาร  การปกครอง และมนุษยสัมพันธ์ ทำให้ท่าน ได้รับความไว้วางใจ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร ด้วยความสามารถอย่างแท้จริง
   การจากไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในครั้งนี้ สร้างความภูมิใจ ให้กับ ผู้ร่วมงานทุกคน ขอให้ท่านเดินทางไป โดยสวัสดิภาพ เจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานและครอบครัว เมื่อมีโอกาส ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้าง  ขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสำเร็จในชีวิต